Uputstvo za pripremu štampe

 

Uputstvo za dostavljanje pripreme za štampu:

 • Pripremu možete dostaviti u sledećim formatima: PDF i AI u verziji CS3, CDR do verzije X4, EPS, TIF, JPEG-(maximum quality);
 • TIF i JPEG koristite isključivo ako nema sitnog teksta i bar kodova ili nekih drugih sitnih elemenata pošto su u pitanju pikselni fajlovi, pa pri štampi sitni elementi neće biti oštri;
 • Kolorni mod CMYK ili GRAYSCALE (ukoliko je u pitanju crno-bela štampa);
 • Ako pripremu radite pod nekim posebnim colornim profilima obavezno naglasite.
 • Bitmape moraju biti u odgovarajućoj rezoluciji (minimalno 300dpi);
 • Dimenzije fajla moraju biti postavljene na tačne (realne) dimenzije tj. u proporciji 1:1; na mrezicama (alatima) na kojima ce i biti štampani i kasnije sečeni, odnosno bigovani.
 • Kod otvorenih fajlova (CDR, AI...) sve fontove je potrebno pretvoriti u krive (curves); ukoliko zelite neke izmene na postojećim tekstovima morate poslati prateće fontove i naglasiti na koje se izmena odnosi. Takođe fajlovi koji sadrže bitmape moraju biti enbedovani a ako su na njima potrebne izmene onda poslati tifove ili psd u gore navedenoj rezoluciji.
 • Izbegavajte korišćenje efekata transparencije i ukoliko nekoristite overprint crne (K) obavezno naglasite u protivnom overprint crne se podrazumeva
 • Obratite pažnju na crni tekst, bar kodove i slično koji moraju biti iz 100% crne (proverite da crna nije iz svih boja ili u RGB-u);
 • PDF fajlovi moraju biti kompozitni (ne separatni);
 • PDF fajlove pravite sa opcijom Press quality (uključujete je prilikom export-a ili save-a, ili prilikom distilisanja *.PS fajla)

Orbita&Оkeani

Kontakt

Kneza Aleksandra 212,
32300 Gornji Milanovac
Srbija
E-mail: print@metalac.com
Telefon: +381 32 770 311

Log In or Register