Misija i vizija

 

MISIJA

Osnovni zadatak ¨Metalac Print¨ d.o.o. je da obezbedi kvalitetnu kartonsku ambalažu i preslikače za svoje kupce.

¨Metalac Print¨ d.o.o. je orijentisan ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, proširenjem asortimana i stalnim poboljšanjem kvaliteta svojih proizvoda.

Otvorenost za sve zainteresovane strane – kupce, dobavljače i zaposlene.
Stalnim razvijanjem postojećih delatnosti zadržati rast učešća na tržištu.

 


VIZIJA

Naša vizija je fleksibilna organizacija, koja je sposobna da brzo reaguje na zahteve tržišta.

Investicionim ciklusom u savremene tehnologije i proširenjem proizvodnog programa povećati konkurentnost preduzeća.

 

 

SISTEM VREDNOSTI

U postizanju svoje misije ¨Metalac Print¨ će i u buduće negovati svoje osnovne vrednosti:

  • obezbeđenje dugoročne dobiti za vlasnike
  • negovanje dobrih odnosa između potrošača i poslovnih partnera
  • profesionalan pristup zadacima
  • timski rad
  • negovanje takmičarskog duha među zaposlenima ceneći posebno kreativnost, istrajnost i hrabrost
  • stalna briga za zaposlene, njihovo obrazovanje, zdravlje i osećaj sigurnosti i zadovoljstva.
  • informisanost i transparentnost
  • očuvanje imidža i korporativnog identiteta imena Metalac a.d.
  • promovisanje ekološke svesti među zaposlenima
  • kontinuirano unapređenje poslovanja i performansi

 

 

Orbita&Оkeani

Kontakt

Kneza Aleksandra 212,
32300 Gornji Milanovac
Srbija
E-mail: print@metalac.com
Telefon: +381 32 770 311

Log In or Register