Standardi i sertifikati

Metalac Print je vlasnik sertifikata za integrisani Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i Sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2004. Metalac je prva firma u bivšoj Jugoslaviji koja je dobila ISO sertifikat – 1994. godine. Metalac dobija JUS ISO 9001 sertifikat za kompletan proizvodni program, a juna 1996. i međunarodni sertifikat sa pečatom nemačkog TÜV-a. Kao zasebno preduzeće u okviru Metalac grupe, Metalac print d.o.o. dobija zvanične sertifikate za integrisani QMS/EMS 2006. godine, a poslednja resertifikacija izvršena je 2012. godine. Kompanija je ocenjena kao usaglašena sa Forest Stewardship Council standardom: FSC-STD-40-004. Oznaka verzije standarda FSC prema kojoj je kompanija proveravana je dokumentovana u FSC bazi podataka.

Metalac print proizvodi ispunjavaju uslove za sticanje CE znaka. Conformité Européenne predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod napravljen u skladu sa smernicama i propisima Evropske Unije, odnosno da proizvod ispunjava sve bitne zahteve u pogledu bezbednosti, zdravlja, zaštite životne sredine i drugih javnih interesa. Za razliku od ISO standarda kvaliteta, CE znak je obavezan, što znači da se proizvodi bez CE znaka ne mogu naći na tržištu EU.Pogledajte važeće sertifikateSERTIFIKATI


Ambalaža Metalac Print odgovara i propisima u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica predmeta opšte upotrebe i Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti

Orbita&Оkeani

Kontakt

Kneza Aleksandra 212,
32300 Gornji Milanovac
Srbija
E-mail: print@metalac.com
Telefon: +381 32 770 311

Log In or Register