Izrada dekor nalepnica

 

 

Preslikači za dekoraciju se izrađuju primenom tehnologije indirektne sito štampe. Osnovna specifičnost i mogoćnost postupka je rad sa velikim brojem boja i kontrolisan raspon debljina nanosa istih. Broj boja kreće se od 1-12 (prosek 6).
Tehnologija izrade preslikača : keramiku, porcelan, staklo i emajl, pri čemu svaki materijal zahteva primenu određenih paleta boja i temperaturnog režima.
U sklopu Print-a je design studio, tehnologija i tehnička priprema proizvodnje.
Raspolažemo sa dve linije automatskih mašina za sito štampu, format B2(500X700mm) i posebnom linijom za lakiranje sa tri konvencionalne Wicket sušare. Posebna odeljenja prate tehnološki tok proizvodnje: uribavanje boja, hemijski tretman i priprema sita.
U postupku rada koriste se atestirani materijali renomiranih proizvođača: papira posebnih namena(Tullis Russel), boja, lakova i medijuma (Ferro).
Koriste se keramičke procesne(CMYK) i pokrivne boje.
Preslikači se transfer postupkom prenose na podlogu koja se dekoriše i peku na određenom temperaturnom režimu. Za emajlirane podloge temperature se kreću od 760-810°C.
Princip rada je sledeći: prvo se radi nivo uzorka- razvoj određenog dizajna (koji može biti dostavljen u elektronskoj formi, fizički uzorak tanjira, šolje i sl.) uz definisanje boje podloge (emajla). Po potvrdi uzorka radi se serijska proizvodnja.

 

 

dek-1 M-2296 M-2363 M-2294
     
 M-2327 M-2405 M-2439 M-2348
M-2359 M-2027 M-2060 M-2086
M-2095 M-2100 M-2122 M-2128
M-2135 M-2146 M-2032 M-2064
M-2088 M-2097 M-2107 M-2125
M-2130 M-2136 M-2148 M-2039
M-2066 M-2089 M-2098 M-2112
M-2126 M-2132 M-2138 M-2151
M-2045t M-2071 M-2092 M-2099
M-2117 M-2127 M-2133 M-2144
dek1 M-2744 M-2704 M-2681
M-2788 M-2951 M-2821 M-2936

 

PlayPause
Slider

Orbita&Оkeani

Kontakt

Kneza Aleksandra 212,
32300 Gornji Milanovac
Srbija
E-mail: print@metalac.com
Telefon: +381 32 770 311

Log In or Register