Dizajn i priprema za štampu

  • Dizajnerska rešenja
  • Kompletan nadzor prepress, proofing sve do štampe
  • Specijalizovana oprema, Esco programi, Adobe paketi

 

Priprema za štampanje je druga faza proizvodnje grafičkih proizvoda i obuhvata koordinaciju svih grafičkih elemenata u celini, čineći ih adekvatnim za štampanje profila boja i pripremu specifičnog fajla za izlazni uređaj.


Priprema za štampanje uključuje:

  • Retuširanje slika, fotografija i skeniranja
  • Izrada tekstualnih oblika, unos podataka, korekcija teksta i predavanje
  • Izrada grafičkih elemenata koji prate ove procese - ploče, grafikoni, sheme, crteži i spajanje svih elemenata


Finalni proizvod se ne može dobiti bez pripremne faze koja je neophodna za realizaciju ideje. Ako se prepartion dobro izvede, sam proizvod će zadovoljiti očekivanja klijenata. Ideja kao zadatak može se ostvariti jedino ako se znaju vrste i vrste štampanja, postupak retuširanja, vrste papira, kartona i drugih materijala uključenih u proces štampanja.

Orbita&Оkeani

Kontakt

Kneza Aleksandra 212,
32300 Gornji Milanovac
Srbija
E-mail: print@metalac.com
Telefon: +381 32 770 311

Log In or Register